Råvarer

Proteinkilde
Gamedog hundefoder anvender proteinkilder af høj kvalitet. Kvaliteten afgør i høj grad, hvor stor en mængde protein hunden skal have for at få opfyldt deres behov.

 

Gamedog benytter frisk laks som proteinkilde i fremstillingen af Gamedog hundefoder. Det er det friske afskær fra produktionen af laks (der benyttes ingen indvolde), som fragtes direkte fra slagtning og ind i Gamedogs foderproduktion. Derudover anvender Gamedog kyllingeprotein, af samme kvalitet som anvendes til menneskeføde, som udelukkende er danskproduceret (uden fjer, næb og klør). Der anvendes ikke sojaprotein, da sojaprotein ikke udnyttes og optages nær så godt i hunden som fiskeprotein. 

 

  • Fisk og fiskemel: Der anvendes udelukkende frisk afskær fra fiskeproduktionen
  • Hydrolyseret kyllingeprotein: Der anvendes udelukkende danskproduceret kyllingeprotein af højeste kvalitet uden fjer, næb og klør
  • Spraytørret blodmel: Der bruges spraytørret svineblodmel. Blodmelet produceres af svin fra EU. Blodmel indeholder ca. 87% protein og er let fordøjeligt, samtidig med, at det er en naturlig jernkilde. Jernindholdet i vores foder tilsættes i form af blodmel.
  • Ølgær: Tørret gær fra ølfremstillingen, ølgær indeholder ca. 50% protein, tilsættes blandt andet på grund af indholdet af B-vitamin.

 


 

Proteinlinjen (biologisk værdi og udnyttelsesgrad)
Proteinlinjen er en graf, der kortlægger i hvor høj grad forskellige typer af proteiner af kroppen anvendes som energikilde. Denne graf definerer også et fænomen kaldet biologisk værdi (BV).

 

Biologisk værdi er et udtryk for, hvor godt kroppen optager og udnytter et givent protein. Jo højere biologisk værdi, jo bedre udnyttelsesgrad. Gamedog anvender de proteinkilder der har højeste biologiske værdi.

 

Laks har en meget høj biologisk værdi på ca. 90%. Det betyder, at 90% af laksen anvendes til forbrænding og frigiver energi, som kroppen kan bruge. Resultatet er derudover også en mindre mængde afføring end ved andre proteinkilder.

 

 

 


Kulhydrat- og fiberkilde
Gamedog anvender byg, hvede og sukkerroer som kulhydrat- og fiberkilder. Sukkerroer tilsættes hovedsageligt på grund af det høje fiberindhold.
 

Under extruderingen opvarmes alle ingredienser, i Gamedog hundefoder, under højt tryk til mere end 130C. Kornprodukternes stivelse reagerer her med vand og omdannes til kulhydrater. Disse kulhydrater er efterfølgende letoptagelige for hunden, hvilket bidrager til høj udnyttelsesgrad, i modsætning til stivelse, der ikke kan udnyttes af hunden.

 Fedtkilde
Fedt er en enorm vigtig energikilde for vores hunde. Når man snakker fedt findes der både de gode (umættede) samt de mindre gode (mættede) versioner af fedt. Når Gamedog vælger sine fedtkilder til hundefoderet er det vigtigt for os at vælge de gode umættede fedtstoffer. Fedt giver generelt dobbelt så meget energi som proteiner og derfor er det vigtigt at vælge et foder med gode fedtkilder. Nedenfor er en lille samtling af Gamedogs kilder til det sunde og gode fedt.

Laks har højt indhold af omega-3 og 6 fedtsyrer. Omega-3 fedtsyrerens positive virkning på kroppen skyldes især to fedtsyrer kaldet EPA (eicosapentaensyre) og DHA (docosahexaensyre). Disse to fedtsyrer findes kun i fisk og ikke andre steder i naturen. Ved anvendelse af laks som fedtkilde overføres de vigtige omega-3 og -6 fedtsyrer, der findes i laksen, til foderet. Foderets høje indhold af omega-6 fedtsyrer bidrager positivt til dyret. Foderets høje indhold af omega-3 fedtsyrer understøtter desuden immunforsvaret.